Show more
food11

Chicken Karahi

Chicken Karahi £5,90
Show more
food_item2

Garlic Roast Chicken

Garlic Roast Chicken £2,00
Show more
food_item3

Chicken Marsala

Chicken Marsala £3,00
Show more
beef1

Beef chow fun

Beef chow fun £4,00
Show more
beef2

Beef Steak

Beef Steak £5,00
Show more
beef3

Boiled Beef

Boiled Beef £6,00
Show more
drinks1

Nestea Peach

Nestea Peach £1,50
Show more
drinks1

Cappy Cherry

Cappy Cherry £1,20
Show more
drinks1

Cappuccino

Cappuccino £2,50
Show more
salad

Arab Salad

Arab Salad £1,00
Show more
salad

Fresh Salad

Fresh Salad £40
Show more
salad

Fruit Salad

Fruit Salad £70